Horoz Blog

Horoz Blog

Uluslararası Lojistik Çözümleri İhracat Süreçlerinizi Nasıl Kolaylaştırır?
Uluslararası Lojistik Çözümleri İhracat Süreçlerinizi Nasıl Kolaylaştırır?

Uluslararası lojistik çözümleri hakkında konuşmadan önce ilk etapta lojistiğin anlamına ve ne tür uygulamalar sağladığına değinmekte fayda var. Lojistik, Amerika’da ortaya çıkan bir kavram olmasının yanı sıra 1960’lı yıllara kadar askeri amaçlara hizmet eden bir süreç olarak değerlendirilmekteydi. 1960’lı yıllardan sonra da uluslararası bir boyuta erişim gösterdi.

18 Şubat 2022
blog detay
Üçüncü Parti ve Dördüncü Parti Lojistik Farkları
Üçüncü Parti ve Dördüncü Parti Lojistik Farkları

Ticaret ağlarının gelişmesi ve büyümesiyle lojistikte farklı modeller gelişmeye başladı. 1PL modeli ile başlayan operasyonlar zamanla üçüncü parti lojistik, dördüncü parti lojistik, beşinci parti lojistik modellerine evrildi. Şu sıralar en çok kullanılan modeller arasında üçüncü parti lojistik ve dördüncü parti lojistik modeli yer alıyor.

18 Şubat 2022
blog detay
Üçüncü Parti Lojistik Nedir?
Üçüncü Parti Lojistik Nedir?

Ticaretin ve tedarik zincirinin önem kazanmasıyla ve teknolojik gelişmelerle birlikte, üçüncü parti lojistik kavramı ortaya çıkmıştır. Bir diğer kısa ismi ile 3PL, bir firmanın ana faaliyet kapsamı dışında kalan lojistik ve tedarik zinciri faaliyetlerini başka bir şirkete yaptırması olarak tanımlanabilir. Faaliyetin belli bir kısmı veya tamamı başka bir şirkete yaptırılabilir.

18 Şubat 2022
blog detay
Transit Ticaret Süreçleri Nelerdir?
Transit Ticaret Süreçleri Nelerdir?

Yurtdışı kaynaklı bir ürünün satın alınıp yurtiçi  gümrük sahasına ve gümrük vergilerine girmeden bir başka ülkeye satılması olayına transit ticaret adı verilmektedir. Transit ticarette alınan ve satılan ürünler vergi ve harçlara tabi değildir, bu sebeple ihracat ve ithalattan ayrı bir kategoriye girmektedir.

18 Şubat 2022
blog detay
Tersine Lojistik Nedir?
Tersine Lojistik Nedir?

Tersine lojistik; belirlenen ürünlerin değerinin ve uygunluğunun korunması, o ürüne geri kazandırılması veya çevresel zarar oluşmadan o ürünü yok etme işlemine verilen isimdir. Yani tüketim noktasından üretim noktasına doğru bir gidiş vardır, çözüme ulaşılamadığı takdirde ürün, belirlenen şartlara göre imha edilir.

18 Şubat 2022
blog detay
Tedarik Lojistiği Nedir?
Tedarik Lojistiği Nedir?

Bir işletmenin günümüzün rekabet şartlarında başarı sağlaması lojistik faaliyetlerini iyi yönetebilmesi ile doğru orantılıdır. Lojistik yönetiminin toplam maliyetler ve müşteriler için hizmet seviyesi üzerinde yadsınamaz bir etkisi bulunur. Bu sebeple lojistik yönetimi günümüzde oldukça önem arz etmektedir.

18 Şubat 2022
blog detay
WhatsApp