Horoz Blog

Horoz Blog

Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş. Halka Arz Sonuçları
Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş. Halka Arz Sonuçları

Halka arzda birim fiyat 55,00 TL olarak belirlenmiştir.
Halka arz edilen 20.500.000 TL nominal değerli paylar ile ek satışa sunulan 4.100.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleşmiştir. Toplam halka arz büyüklüğü 1.353.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir.
Halka arzda, ek satış hariç halka arz edilen 20.500.000 TL nominal değerli payların 3,24 katına denk gelen 66.393.208 TL nominal değerli pay talebi gelmiştir.

03 Haziran 2024
blog detay
Sera Gazı Hesaplaması Nasıl Yapılır?
Sera Gazı Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Günümüzde iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik konuları tüm dünyada olduğu gibi, lojistik sektöründe de büyük önem taşır. Küresel ısınmanın önlenmesi ve ekolojik dengenin korunması adına, işletmeler üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye büyük önem verir. Bu bağlamda Horoz Lojistik, sektördeki çevresel ayak izini azaltma konusundaki taahhüdünün bir parçası olarak müşterilerine ve iş ortaklarına sera gazı hesaplaması yapma olanağı sunar.

13 Mayıs 2024
blog detay
Almanya Pazar Yerlerine Giriş ve Almanya Ara Depo Faydaları
Almanya Pazar Yerlerine Giriş ve Almanya Ara Depo Faydaları

Globalleşen dünya ekonomisinde, sınır ötesi ticaret her geçen gün önemini artırıyor.
Bu kapsamda, Türk işletmeler için Almanya pazar yerleri büyük fırsatlar sunuyor.
Horoz Lojistik, bu sürecin en önemli destekçilerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Almanya'daki ara depo hizmetleri, işletmelerin bu pazara girişini kolaylaştırıyor ve ticaretin daha verimli hâle gelmesini sağlıyor.

24 Nisan 2024
blog detay
Almanya FTL, LTL ve Express Servisler
Almanya FTL, LTL ve Express Servisler

Almanya Komple (FTL) Lojistik, Parsiyel (LTL) Lojistik ve Express Minivan Servisleri. Horoz Lojistik, Almanya'ya yönelik lojistik sektöründe önemli bir konuma sahip. Firma, komple (FTL), parsiyel (LTL) lojistik ve express minivan servisleri ile müşterilerine çeşitli çözümler sunuyor. Bu hizmetler, ticaretin hızla büyüdüğü ve lojistik ihtiyaçların arttığı günümüz dünyasında büyük önem taşıyor.

24 Nisan 2024
blog detay
E-İhracat Devlet Teşvikleri Neler Vaat Ediyor?
E-İhracat Devlet Teşvikleri Neler Vaat Ediyor?

Son yıllarda yükselişe geçen e-ticaretin, işletmelerin iş yapma ve dünya çapındaki müşterilerle bağlantı kurma biçiminde devrim yarattığını söylemek mümkündür. Bu dijital dönüşüm, mal ve hizmetlerin çevrim içi satışını ve ihracatını ifade eden ve e-ihracat olarak bilinen yeni bir olguyu doğurmuştur. E-İhracatın muazzam potansiyelini kabul eden dünya çapındaki hükümetler, işletmeleri bu hızla büyüyen sektöre girmeye teşvik etmek için çeşitli teşvikler başlatmıştır.

25 Mart 2024
blog detay
E-Ticaret ve Programatik Reklam
E-Ticaret ve Programatik Reklam


Günümüzde teknolojinin hızlı gelişimi ve dijitalleşme trendinin yaygınlaşması, işletmelerin pazarlama stratejilerini değiştirmesine neden olmuştur. E-Ticaret, geleneksel mağaza alışverişlerine alternatif olarak, tüketicilere çevrim içi platformlar üzerinden ürün ve hizmet sunma imkanı sağlar. Bu yeni ticaret modeliyle birlikte programatik reklam da dijital pazarlama dünyasında güçlü bir ittifak oluşturmuştur.

07 Şubat 2024
blog detay
WhatsApp