Proje Kargo Taşımacılığı

Proje Kargo Taşımacılığı

Ağırlığı ve/veya ölçüleri itibariyle standart araç ve ekipmanlar kullanılarak (TIR, konteyner, vb..) taşınması mümkün olmayan gabari dışı yüklerin lojistiğinde özellikli nakliye, vinç, montaj gibi çözüm ve elleçleme gerektiren denizyolu, karayolu, havayolu taşımacılığını kapsayan alanımızdır.

Sektörel olarak özel elleçleme kriterleri olan, özel bir operandum gerektiren işler de Proje Kargo taşımacılığı altında takip ediliyor. (savunma sanayii yükleri, sondaj sahası lojistiği, kuru yük kiralama vb.). Horoz Lojistik olarak hem yurtiçi, hem uluslararası Proje Kargo taşımacılığında butik hizmet verdiğimiz alanlar:
Proje Kargo Taşımacılığı

Horoz  Lojistik Proje Kargo Departmanı, Endüstriyel Proje Kargo taşımacılığı kapsamında sektöre özel çözümleriyle hizmet veriyor.

Enerji
» Rüzgar (RES), Hidroelektrik (HES), Kombine Cevrim Gaz Santralleri
» Trafo

İnşaat
» Yol, Köprü, Havaalanı, Fabrika Kurulum / Yenileme, vb. İnşaat Projeleri
» Prefabrik Yaşam Üniteleri

Makine
» Basınçlı Tanklar, Tünel Açma Makineleri, Araçlar, Pres Hatları, vb.

Endüstriyel Projeler için gerekli olan tüm nakliye elleçlemesi uzmanlığı ve yeterliliğine sahip olan Horoz Lojistik Proje Kargo Departmanı, yükleme kapsamının gerektirdiği tüm nakliye çözümlerini, henüz saha uygulamasına geçirilmeden önce detaylandırıyor.

Saha elleçlemesi (liman operasyonu, iç nakliye operasyonu, saha tahliye / montaj, vb.), her zaman ilgili Horoz Lojistik çalışanları tarafından ve hizmetin sunulduğu her noktada bizzat bulunma anlayışıyla takip ediliyor.

» Gemi ve Uçak Kiralama
» Hidrolik Platform, Low-Bed gibi özel araç ve izin gerektiren işler için Uluslararası Karayolu Elleçlemesi
» Özel araç gerektiren işlerde tüm izinler alınarak İç Nakliye çözümlerinin gerçekleştirilmesi
» İhale-fiyatlandırma aşamalarında ön Yol / Güzergâh Etüdü çalışmalarının yapılması, olası By-pass Uygulamaları, Köprü Güçlendirme, Müteahhitlik İşleri
» Yükleme öncesinde Mühendislik Yol / Güzergâh Etüdü çalışmalarının yapılması, yol izinlerine başvurulacak şekilde, By-pass Uygulamaları, köprü güçlendirmelerinin, müteahhitlik işlerinin vb. çalışmalarla birlikte nihai tespitin yapılması
» Mobil Vinçlerle / Hidrolik Krikolarla Yükleme / Tahliye / Montaj Çözümleri
» Gemi Tahmil / Tahliye Operasyonları
» Barge Tahmil / Tahliye Operasyonları
» Saha Montaj / Temele Yerleştirme
» Liman ve Stoklama Servisleri
» Sertifikalı Yük Sabitleme (L/S/D) Servisleri
» Gözetim Hizmetleri
» Uygun Maliyetli İstif ve Stoklama Optimizasyonu Çözümleri (Gemi İstif Planı, Stok Sahası Planlama, Araç Dizpozisyon Hesaplamaları)
» Petrol & Gaz endüstrisine özel olarak global ölçekte servis verebilen Horoz Lojistik Proje Network içinde yer almanın sunduğu, herhangi bir coğrafyadaki yerel şartlar hakkında yeterli bilgi sahibi olabilmek, özellikli operasyonel planlama yapabilmek, yüklemeye özel ağır parçaların nakliye yönetim sürecini oluşturabilmek, yönetebilmek gibi avantajlar
» Ağır / Çok ağır ve / veya gabari dışı yüklerin elleçlemesindeki her adımın operasyonel
çözümünü esneklikle çalışabilmek

Horoz Lojistik Proje, sektöre özel çözümleriyle Petrol & Gaz endüstrisinin hizmetinde.
» Petrol Arama ve Üretim Şirketleri
» Rafineri / Petrokimya ve Kimya (Nafta Üretimi, Polyetilen Tesisleri, vb.)
» Sismik Şirketler
» Sondaj Şirketleri
» EPCs (Mühendislik, Satınalma ve Yapım / İnşaat Üstlenici Şirketler)
» Açık Deniz Petrol Platformları

Horoz Lojistik Proje Kargo Departmanımız., Petrol & Gaz Endüstrisi için tüm nakliye elleçlemesi uzmanlığı ve yeterliliğine sahip olmanın avantajıyla, yükleme kapsamının gerektirdiği tüm nakliye çözümlerini, henüz saha uygulamasına geçirilmeden önce detaylandırıyor.

Saha Elleçlemesi (liman operasyonu, iç nakliye operasyonu, saha tahliye / montaj, vb.), her zaman ilgili Horoz Bolloré Logistics çalışanları tarafından ve hizmetin sunulduğu her noktada bizzat bulunma anlayışıyla takip ediliyor.

Petrol & Gaz sektörlerine özel hizmetlerimiz:
» Gemi ve Uçak Kiralama
» Hidrolik Platform, Low-Bed gibi özel araç ve izin gerektiren işler için Uluslararası Karayolu Elleçlemesi
» Özel araç gerektiren işlerde tüm izinler alınarak İç Nakliye çözümlerinin gerçekleştirilmesi
» İhale-Fiyatlandırma aşamalarında Ön yol / Güzergâh Etüdü çalışmalarının yapılması, olası By-pass Uygulamaları, Köprü Güçlendirme, Müteahhitlik İşleri
» Yükleme öncesinde Mühendislik Yol / Güzergâh Etüdü çalışmalarının yapılması, yol izinlerine başvurulacak şekilde, By-pass uygulamaları, köprü güçlendirmelerinin, müteahhitlik işlerinin vb. çalışmalarla birlikte nihai tespitin yapılması
» Mobil Vinçlerle / Hidrolik Krikolarla Yükleme / Tahliye / Montaj Çözümleri
» Gemi Tahmil / Tahliye Operasyonları
» Barge Tahmil / Tahliye Operasyonları
» Saha Montaj / Temele Yerleştirme
» Liman ve Stoklama Servisleri
» Sertifikalı Yük Sabitleme (L/S/D) Servisleri
» Gözetim Hizmetleri
» Uygun Maliyetli İstif ve Stoklama Optimizasyonu Çözümleri (Gemi İstif Planı, Stok Sahası Planlama, Araç Dizpozisyon Hesaplamaları)
» Petrol & Gaz Endüstrisine özel olarak global ölçekte servis verebilen Horoz Lojistik Proje Network içinde yer almanın sunduğu, herhangi bir coğrafyadaki yerel şartlar hakkında yeterli bilgi sahibi olabilmek, özellikli operasyonel planlama yapabilmek, yüklemeye özel ağır parçaların nakliye yönetim sürecini oluşturabilmek, yönetebilmek gibi avantajlar
» Ağır / Çok ağır ve / veya gabari dışı yüklerin elleçlemesindeki her adımın operasyonel çözümünü esneklikle çalışabilmek

Horoz Lojistik Proje, deneyimli ve uzman kadroları ile Savunma Sanayi sektöründe faaliyet gösteren tüm kuruluşların lojistik gereksinimlerine özel çözümler sunuyor.
» Savunma Bakanlıkları
» Silahlı Kuvvetler
» Kamu Kurum ve Kuruluşları
» Kamu ve Özel Savunma Sanayi Şirketleri

Savunma ve Güvenlik Sektörlerine Verdiğimiz Hizmetler:
» Uluslararası Kara, Hava, Deniz Taşımacılığı ve Yurtiçi Taşımacılık Hizmetleri
» Tehlikeli Maddeleri Ambalajlama, İşaretleme ve Taşıma Hizmetleri
» Her türlü tank, zırhlı araç ve diğer askeri araçlar ile Mühimmat Taşıması Hizmetleri
» Uçak Yedek Parça Yönetimi Hizmetleri / AOG servisi (24/7/365)
» Gemi ve Uçak Kiralama Hizmetleri
» Gümrükleme Hizmetleri ve Savunma Sanayi Ürünlerine Yönelik Süreçlerin İşletilmesi
» Envanter Yönetimi, Açık ve Kapalı Stok ve Depolama Hizmetleri
» Özel Paketleme ve İşaretleme
» Tedarik ve Tamir Malzemeleri Sipariş Yönetimi
» Kalite Kontrol
» Proje Yönetimi
» Diplomatik Kargo
» Gerçek Zamanlı Yük ve Sipariş Takibi

Horoz Lojistik Proje, Kuru Yük Kiralama faaliyetleri kapsamında, sektörün lojistik gereksinimlerine özel çözümler sunuyor.

Hizmet Verdiğimiz Yük Çeşitleri (Torbalı/Paletli/Dökme) :
» Demir-Çelik Ürünleri
» Hurda
» Gübre
» Maden / Maden Ürünleri
» Hububat
» Çimento, vb..

Kuru Yük Kiralama Kapsamında Verdiğimiz Hizmetler :
» Kısmi / Tam Gemi Kiralama faaliyetleri
» Navlunlarla ilgili Bütçesel Fizibilite Çalışmaları yapılması
» Piyasa koşulları, projeler ve sözleşmelerle ilgili Danışmanlık Hizmetleri verilmesi
» Armatörlerden tekliflerin toplanması
» Time-Charter, Voyage-Charter ve C.O.A. gibi Alternatif Bağlantı Çözümleri sunulması
» Taslak Gemi Kiralama Sözleşmesi (Charter Party) hazırlanması
» Bağlantı Sonrası Operasyon (Post-Fixture) Takibi
WhatsApp