Yönetim Sistemleri

Yönetim Sistemleri

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Kalite Yönetim Sistemimizin temel ilkeleri; müşteri odaklılık, liderlik, çalışanların katılımı, süreç yaklaşımı, sürekli iyileştirme ve verilere dayalı karar vermedir.

HOROZ ŞİRKETLER GRUBU KALİTE POLİTİKASI

 • Müşterilerimizin ihtiyaçlarını zamanında tespit ve analiz ederek, güvenilir ve sürekli hizmet vermek,
 • Sağladığımız ürün ve hizmetlerde; müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutarak, kaynakların etkin kullanımı ile zamanında teslimat yapmak ve sürekli iyileştirmeyi amaçlayan bir kalite yönetim sistemi oluşturmak,
 • Kurumumuzda katılımcı ve çoğulcu yönetim anlayışının oluşmasını sağlamak ve bu amaçla tüm proseslerimizde liderliği ve çalışan katılımını teşvik etmek,
 • Etkin insan kaynakları yönetimi ile çalışanlarımızın farkındalık ve bilgi düzeylerini artırarak, sürekli gelişen ve öğrenen bir organizasyon oluşturmak,
 • Firma imajının müşteriye ulaşan her aşamada korunmasını tüm çalışanlarımızın ortak sorumluluğu haline getirmek,
 • Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek tedarikçi ve müşterilerimize hızlı ve etkin çözümler üretmek,
 • Sektördeki öncü kuruluşlardan biri olarak niteliğimizi devam ettirebilmek için yasal gereklilikleri yerine getirerek, yenilikleri tüm süreçlerimize uyarlamak,
 • “Risk Temelli Düşünce” ve “Süreç Yaklaşımı” felsefesini organizasyon içerisinde teşvik etmek ve sürdürülebilirliğini sağlayarak, tüm faaliyetlerimizde kalite yönetim sistemini etkin bir şekilde devam ettirmektir.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISO 27001:2013 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

Grup şirketlerimiz sahip olduğu her türlü bilginin kurumsal hafızamızı oluşturan önemli ve kritik varlıklar olduğunun ve bu nedenle özenle korunması gerektiğinin farkındadır. Bilgi varlıklarının güvenliğine büyük önem veren şirketimiz, sahip olduğu ISO 9001 kalite yönetim sistemi standardına ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini entegre etmiştir.
ISO 27001, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (Information Security Management System) bilgi varlıklarımızın gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliklerinin korunmasını ve müşterilerimize güven vermemize yardımcı olur.

HOROZ ŞİRKETLER GRUBU BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

 • Horoz Şirketler Grubu Yönetimi, bilgi güvenliğine üst düzeyde önem verir. Amaçları aşağıda belirtilen Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini (BGYS) kurmayı, işletmeyi, sürdürmeyi ve sürekli iyileştirmeyi taahhüt eder.
 • Lojistik faaliyetlerimizi yürütmek için tabi olduğumuz ulusal veya uluslararası düzenlemelerden, yasal gerekliliklerden, iç ve dış paydaşlarla yapılan anlaşmalardan doğan bilgi güvenliği yükümlülüklerini karşılamak,
 • Faaliyetlerimizde gerekli olan her türlü bilginin erişilebilirliğini, bütünlüğünü ve gizliliğini sağlayarak, bilgiyi güvence altına almak,Kurum çalışanlarının bilgi ve yetkinliklerini arttırarak tüm çalışanların bilgi güvenliğine katkıda bulunmasını sağlamak,
 • Çalışanları, müşterileri ve üçüncü tarafları bilgi güvenliği konusunda bilinçlendirerek kendilerine ve paydaşlarına ait bilgilerin korunmasını sağlamak,
 • Kurumumuzun temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin en az kesinti ile devam etmesini sağlayarak, süreçlerimizin iş sürekliliğine yönelik riskleri ve fırsatları yönetmek,
 • Bilgi varlıklarının güvenliği için uygun fiziksel ve elektronik ortamları yaratmak ve güvenlik ihlalleri olduğunda kayıt altına alarak, ihlallerin zamanında tespiti, müdahale edilmesi ile ortadan kaldırılmasını sağlamak
 • Tüm kurum çalışanları ve tedarikçileri, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi politika, prosedür ve kontrollerine uygun hareket etmekle ve kendileri için tanımlanmış sorumlulukları yerine getirmekle yükümlüdür.
 • Üst yönetim, değişen şartlara uyum sağlamak üzere BGYS politikasını güncelleyerek, bu politikanın şirket içinde tüm seviyelerde bilinmesini, anlaşılmasını, eksiksiz uygulanmasını ve bütün çalışanlarının bu politikayla uyumlu olmasını sağlamakla yükümlüdür.
 

ISO 45001:2018 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

 • Sağlık ve emniyet öncelikli değerlerimiz olup, tüm süreçlerimizin temel taşları olarak görürüz.
 • İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerimizi sürekli iyileştirme yaklaşımı çerçevesinde planlar ve ISO 45001:2018 standardını referans alarak yürütürüz.
 • Sağlık ve Emniyet ile ilgili sorumlulukları ve etik kuralları her kademedeki çalışanlarımızla paylaşırız. Tüm çalışanlarımız ilgili sorumlulukların bilincindedir.
 • Teknolojik gelişmeleri ve yeni metotları iş süreçlerimize adapte ederken, ilgili mevzuatlar ve emniyet kurallarını uygularız.
 • Çalışanlarımızın sağlıklı ve güvenli ortamda çalışması önceliğimizdir. Tedarikçilerimiz ve diğer paydaşlarımızla bu konuda iş birliği yapar ve sinerji yaratırız.
 • Sağlık ve emniyet ile ilgili performansımızı sürekli izler, süreçlerimizin verimliliğini ve etkinliğini iyileştirmelerle destekleriz.   

HOROZ ŞİRKETLER GRUBU İŞ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Lojistik hizmetler alanında iki büyük şirketiyle geniş bir ağda faaliyet gösteren Horoz Şirketler Grubu iş sağlığı ve güvenliği yönünden üst yönetim dahil olmak üzere tüm çalışanlarında gereken bilincin oluşturulması amacı ile iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemeye yönelik gerekli tüm kaynakları sağlayarak hareket etmeyi hedeflemektedir.

Horoz Şirketler Grubu bu politika ile İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında;

 • Şirketin amacına, büyüklüğüne, bağlamına ve İSG risk-fırsatlarına uygun olarak güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları sağlamayı,
 • İSG hedeflerini politika çerçevesinde belirleyerek bu hedeflere ulaşmak için gerekli faaliyetleri gerçekleştirmeyi ve periyodik olarak izlemeyi,
 • İSG ile ilgili tüm yasal şartları ve diğer yükümlülükleri takip etmeyi ve yerine getirmeyi,
 • Salgın hastalıklara (Örn: Covid-19 vb.) karşı yeni ortaya çıkan durumlarda iş sürekliliğine ve iş güvenliğine en iyi şekilde uyum sağlamayı,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği ‘’Risk Analiz’’lerinin tüm faaliyetlerinde yapılmasını sağlayarak, tehlikeleri ortadan kaldırmayı ve/veya azaltmayı,
 • İSG yönetim sisteminin sürekli iyileştirme ve geliştirilmesini sağlamak amacıyla performansını izlemeyi, ölçmeyi ve değerlendirmeyi,
 • Tüm faaliyetlerindeki çalışanlarının uygulamalarıyla ve katılımıyla sürdürülebilir bir İSG Yönetim Sistemi sağlayacağını  taahhüt etmektedir.
 
 

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
Çevre Yönetim Sistemi kapsamına Horoz Grup Şirketlerinin tüm faaliyetleri dahildir.

HOROZ ŞİRKETLER GRUBU ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI


Ekipman, insan ve bilgi sistemlerine sürekli yatırımlar yaparak, çevresel unsurları kontrol altında tutmayı
hedefleriz. Yaşanabilir bir Dünya için çevre ile dost uygulamalar sürdürmeyi taahhüt ederiz.
Faaliyetlerimizin çevresel etkilerini önemser ve ISO 14001 Standardını referans alarak ‘sürdürülebilir çevre
için gönüllü’ olarak çalışırız.

Horoz Şirketler Grubu bu politika ile Çevre Yönetim Sistemi kapsamında;

• Lojistik ve depolama faaliyetlerimiz kaynaklı; havaya, suya ve toprağa verdiğimiz çevre etkilerini
kontrol altında tutmayı, bu etkileri azaltarak sürekli geliştirmeyi,
• Atıklarımızı öncelikli olarak kaynağında azaltarak ve ayrıştırarak mümkün olmadığı durumda ise
geri dönüşüme kazandırarak bertaraf etmeyi,
• Doğal Kaynak tüketimlerini (elektrik, su doğalgaz vb.) azaltmayı,
• Faaliyetlerimizi ulusal ve uluslararası yasa ve standartlara uygun olarak gerçekleştirmeyi,
• Çevre Yönetim Sistemi ile ilgili tüm uygulamaları çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler ve sosyal
paydaşlar ile paylaşmayı taahhüt etmektedir.
 
 

ISO 10002:2018 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM SİSTEMİ

Horoz Grup Şirketleri olarak sunduğumuz her hizmet için müşteri memnuniyetini sağlamak önceliğimizdir. Müşteri şikâyeti yönetimi tarafında ulusal, uluslararası ve diğer şartlara uyar, aşağıdaki ilkeler doğrultusunda süreci yönetiriz.

MÜŞTERİ ŞİKAYETİ VE MEMNUNİYETİ YÖNETİM SÜRECİ

Müşterilerimiz oluşan geri bildirimlerini (şikâyet, talep, teşekkür, öneri ve diğer konular) MSTS, Müşteri İletişim Formu, Canlı Destek ve Çağrı Merkezi kanallarından yapabilmektedir.

Bu iletişim kanalları ile;

 • Müşteri geri bildirimlerinin daha anlaşılır şekilde ele alınması,
 • Mevcut süreçte müşteri beklentilerinin karşılanması,
 • Müşteriye sunulan hizmetin ölçülebilir olması,
 • Hizmet kalitesi ve iş süreçlerine bağlı performansların arttırılması amaçlanmaktadır.

MSTS ve Müşteri İletişim Formunda, müşteri tarafından oluşturulan kayıtlar değerlendirilerek ihtiyaca yönelik aksiyonlar alınmakta olup, çözüm süreleri sistemde tanımlıdır. Oluşturulan geri bildirim için kullanıcı yorum ekleyebilmekte, seçmiş olduğu çözüm yöntemi ile kendisine geri dönüş sağlanabilmektedir.

HOROZ ŞİRKETLER GRUBU MÜŞTERİ MEMNUNİYET VE ŞİKAYETLERİ POLİTİKASI

 • Horoz Grup Şirketleri olarak sunduğumuz her hizmet için müşteri memnuniyetini sağlamak önceliğimizdir.
 • Müşteri şikâyeti yönetimi tarafında ulusal, uluslararası ve diğer şartlara uyar, aşağıdaki ilkeler doğrultusunda süreci yönetiriz.
 • Her müşterimiz özel olup kişisel bilgilerini gizlilik çerçevesinde koruruz.
 • Tüm erişim kanallarımızdan müşterilerimizin bize ulaşmasını sağlarız.
 • Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerine her zaman şeffaf ve ücret talep etmeden cevap veririz.
 • Tüm değerlendirmelerimizi bilgi bütünlüğünü koruyarak uzman ekibimizle tam ve zamanında gerçekleştirmek için özen gösteririz.
 • Müşterilerimizden aldığımız kurumsal ve/veya bireysel her talep, öneri, şikâyet durumunda adil,tarafsız ve titiz bir yaklaşımla çözümler sunmayı hedefleriz.
 • Müşteri odaklı yaklaşımımızla müşteri talep ve beklentilerini karşılamaya çalışırız.
 • Müşterilerimizin talep, öneri ve şikâyetleri için yeterli kaynak ayırırız.
 • Müşterilerimizden gelen talep, öneri, şikâyet ve geri bildirimleri kayıt altına alır, gözden geçiririz.Verileri analiz ederek sürekli iyileştirme için fırsat olarak değerlendiririz.