Yönetim Sistemleri

Yönetim Sistemleri

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Kalite Yönetim Sistemimizin temel ilkeleri; müşteri odaklılık, liderlik, çalışanların katılımı, süreç yaklaşımı, sürekli iyileştirme ve verilere dayalı karar vermedir.

HOROZ ŞİRKETLER GRUBU KALİTE POLİTİKASI

 • Hedefe yönelik olarak tespit ve analizler, seviye ve sürekli hizmet vermek,
 • Sağladığımız ürün ve hizmetlerde; Müşterilerin en üst düzeyde çalışması, etkin kullanımı ile hazırlık yapmak ve iyileştirmeyi geliştirmek bir kalite yönetim sistemi tasarımı,
 • Kurumumuzda kullanılan ve çoğulcu yönetimlerin gösterimi ve bu amaç için tüm bölümlerin tasarımı,
 • Etkin insan kaynakları yönetimi ile eğitimlerinin eğitimleri ve öğrenilecek artırılır, güncel ve bir organizasyon oluşturmak,
 • Firma imajının müşteriye ulaşan her aşamada korunmasını tüm çalışanlarımızın ortak sorumluluğu haline getirmek,
 • Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek tedarikçi ve müşterilerimize hızlı ve etkin çözümler üretmek,
 • Sektördeki öncü kuruluşlardan biri olarak niteliğimizi devam ettirebilmek için yasal gereklilikleri yerine getirerek, yenilikleri tüm süreçlerimize uyarlamak,
 • “Risk Temelli Düşünce” ve “Süreç Yaklaşımı” felsefesini organizasyon içerisinde teşvik etmek ve sürdürülebilirliğini sağlayarak, tüm faaliyetlerimizde kalite yönetim sistemini etkin bir şekilde devam ettirmektir.
 
 
 
 
 
 
 
 

ISO 27001:2022 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ SİSTEMİ 

Grup şirketlerimiz sahip olduğu her türlü bilginin kurumsal hafızamızı oluşturan önemli ve kritik varlıklar olduğunun ve bu nedenle özenle korunması gerektiğinin farkındadır. Bilgi varlıklarının güvenliğine büyük önem veren şirketimiz, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi'ne sahiptir.

ISO 27001, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (Information Security Management System) bilgi varlıklarımızın gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliklerinin korunmasını ve müşterilerimize güven vermemize yardımcı olur

HOROZ ŞİRKETLER GRUBU BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Horoz Şirketler Grubu Yönetimi, bilgi güvenliğine üst düzeyde önem verir. Amaçları aşağıda belirtilen Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini (BGYS) kurmayı, işletmeyi, sürdürmeyi ve sürekli iyileştirmeyi taahhüt eder.

 • Lojistik faaliyetlerimizi yürütmek için tabi olduğumuz ulusal veya uluslararası düzenlemelerden, yasal gerekliliklerden, iç ve dış paydaşlarla yapılan anlaşmalardan doğan bilgi güvenliği yükümlülüklerini karşılamak,
 • Faaliyetlerimizde gerekli olan her türlü bilginin erişilebilirliğini, bütünlüğünü ve gizliliğini sağlayarak, bilgiyi güvence altına almak,
 • Kurum çalışanlarının bilgi ve yetkinliklerini arttırarak tüm çalışanların bilgi güvenliğine katkıda bulunmasını sağlamak,
 • Çalışanları, müşterileri ve üçüncü tarafları bilgi güvenliği konusunda bilinçlendirerek kendilerine ve paydaşlarına ait bilgilerin korunmasını sağlamak,
 • Kurumumuzun temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin en az kesinti ile devam etmesini sağlayarak, süreçlerimizin iş sürekliliğine yönelik riskleri ve fırsatları yönetmek,
 • Bilgi varlıklarının güvenliği için uygun fiziksel ve elektronik ortamları yaratmak ve güvenlik ihlalleri olduğunda kayıt altına alarak, ihlallerin zamanında tespiti, müdahale edilmesi ile ortadan kaldırılmasını sağlamak.


Tüm kurum çalışanları ve tedarikçileri, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi politika, prosedür ve kontrollerine uygun hareket etmekle ve kendileri için tanımlanmış sorumlulukları yerine getirmekle yükümlüdür.

 

Üst yönetim, değişen şartlara uyum sağlamak üzere BGYS politikasını güncelleyerek, bu politikanın şirket içinde tüm seviyelerde bilinmesini, anlaşılmasını, eksiksiz uygulanmasını ve bütün çalışanlarının bu politikayla uyumlu olmasını sağlamakla yükümlüdür.

 

ISO 45001:2018 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

 • Sağlık ve emniyet öncelikli değerlerimiz olup, tüm süreçlerimizin temel taşları olarak görürüz.
 • İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerimizi sürekli iyileştirme yaklaşımı çerçevesinde planlar ve ISO 45001:2018 standardını referans alarak yürütürüz.
 • Sağlık ve Emniyet ile ilgili sorumlulukları ve etik kuralları her kademedeki çalışanlarımızla paylaşırız. Tüm çalışanlarımız ilgili sorumlulukların bilincindedir.
 • Teknolojik gelişmeleri ve yeni metotları iş süreçlerimize adapte ederken, ilgili mevzuatlar ve emniyet kurallarını uygularız.
 • Çalışanlarımızın sağlıklı ve güvenli ortamda çalışması önceliğimizdir. Tedarikçilerimiz ve diğer paydaşlarımızla bu konuda iş birliği yapar ve sinerji yaratırız.
 • Sağlık ve emniyet ile ilgili performansımızı sürekli izler, süreçlerimizin verimliliğini ve etkinliğini iyileştirmelerle destekleriz.   

HOROZ ŞİRKETLER GRUBU İŞ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Lojistik hizmetler alanında iki büyük şirketiyle geniş bir ağda faaliyet gösteren Horoz Şirketler Grubu iş sağlığı ve güvenliği yönünden üst yönetim dahil olmak üzere tüm çalışanlarında gereken bilincin oluşturulması amacı ile iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemeye yönelik gerekli tüm kaynakları sağlayarak hareket etmeyi hedeflemektedir.

Horoz Şirketler Grubu bu politika ile İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında;

 • Şirketin amacına, büyüklüğüne, bağlamına ve İSG risk-fırsatlarına uygun olarak güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları sağlamayı,
 • İSG hedeflerini politika çerçevesinde belirleyerek bu hedeflere ulaşmak için gerekli faaliyetleri gerçekleştirmeyi ve periyodik olarak izlemeyi,
 • İSG ile ilgili tüm yasal şartları ve diğer yükümlülükleri takip etmeyi ve yerine getirmeyi,
 • Salgın hastalıklara (Örn: Covid-19 vb.) karşı yeni ortaya çıkan durumlarda iş sürekliliğine ve iş güvenliğine en iyi şekilde uyum sağlamayı,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği ‘’Risk Analiz’’lerinin tüm faaliyetlerinde yapılmasını sağlayarak, tehlikeleri ortadan kaldırmayı ve/veya azaltmayı,
 • İSG yönetim sisteminin sürekli iyileştirme ve geliştirilmesini sağlamak amacıyla performansını izlemeyi, ölçmeyi ve değerlendirmeyi,
 • Tüm faaliyetlerindeki çalışanlarının uygulamalarıyla ve katılımıyla sürdürülebilir bir İSG Yönetim Sistemi sağlayacağını  taahhüt etmektedir.
 
 
 
 

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ VE ISO 50001:2018 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ
Çevre ve Enerji Yönetim Sistemi kapsamına Horoz Grup Şirketlerinin tüm faaliyetleri dahildir
HOROZ ŞİRKETLER GRUBU ÇEVRE VE ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

Ekipman, insan ve bilgi sistemlerine sürekli yatırımlar yaparak, çevresel unsurları kontrol altında tutmayı hedefleriz. Yaşanabilir bir Dünya için çevre ile dost uygulamalar sürdürmeyi taahhüt ederiz. Faaliyetlerimizin çevresel etkilerini önemser ve ISO 14001&ISO 50001 Standartlarını referans alarak ‘sürdürülebilir çevre için gönüllü’ olarak çalışırız.

 Horoz Şirketler Grubu bu politika ile Çevre ve Enerji Yönetim Sistemi kapsamında;

 • Lojistik ve depolama faaliyetlerimiz kaynaklı; havaya, suya ve toprağa verdiğimiz çevre etkilerini kontrol altında tutmayı, bu etkileri azaltarak sürekli geliştirmeyi,
 • Atıklarımızı öncelikli olarak kaynağında azaltarak ve ayrıştırarak mümkün olmadığı durumda ise geri dönüşüme kazandırarak bertaraf etmeyi,
 • Birincil ve ikincil enerji kaynaklarının tüketimini azaltmayı (elektrik, su, doğalgaz ve petrol türevleri)
 • Faaliyetlerimizi ulusal ve uluslararası yasa ve standartlara uygun olarak gerçekleştirmeyi,
 • Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında lokasyonlarımızda ‘’Sıfır Atık Sistemini’’ kurmayı ve sürdürmeyi,
 • Enerji performansını etkileyebilecek ürün veya hizmet Satın alımlarında enerji verimliliği yüksek olanların desteklenmesi,
 • Enerji performansının iyileştirilmesine odaklanan Tasarım faaliyetlerinin desteklenmesi
 • Çevre ve Enerji Yönetim Sistemleri ile ilgili tüm uygulamaları ilgili taraflarımızla paylaşmayı taahhüt etmektedir.

 
 
 
 

ISO 10002:2018 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM SİSTEMİ

Horoz Grup Şirketleri tarafından sunduğumuz hizmetler için müşterilerimiz olarak özen önceliğimizdir. Müşteriler tarafından uygulanan ulusal kurallar, ülke yönetimi ve diğer kurallarla ilgili düzeltmeler, yönetiliriz.

MÜŞTERİ ŞİKAYETİ VE MEMNUNİYETİ YÖNETİM SÜRECİ

(şikayet, talep, teklif, öneri ve diğer konular) MSTS Canlı Destek ve Çağrı Merkezi kanallarından yapılabilmektedir.

Bu iletişim endüstrisi ile;

 • Daha ayrıntılı ürün bilgileri,
 • Mevcut alıcı hedefn ayarlaması,
 • Müşteriye hizmetinde ölçülebilir olması,
 • Hizmet kalite ve iş süreçlerine bağlı performansların hedeflenmesi amaçlanmaktadır.

Müşteriler tarafından yaratılanlar değerlendirilerek ihtiyaca yönelik eylemler alınmakta olup, yaklaşımları tanımlıdır. oluşturulmak için kullanıcı yorum ekleyebilmekte, seçmiş olduğu şekilde ile geri edilebilmektedir.

HOROZ ŞİRKETLER GRUBU MÜŞTERİ MEMNUNİYET VE ŞİKAYETLERİ POLİTİKASI

 • Horoz Grup Şirketleri olarak özen göstermemizdir.
 • Müşteriler tarafından uygulanan kurallar, ülke yönetimi ve kurallarla ilgili düzeltmeler, yönetiliriz.
 • Her müşterimiz özel olup, kişisel kullanımlarınıza uygunuz.
 • Tüm erişim kanallarımızdan.
 • özelin gerekli ve her zaman ve ücret olmadan cevap veririz.
 • Tüm değerlendirmelerini bilgisini koruyarak uzman değerlendirmeleri tam ve titizlik için özeniz.
 • Bir olaydan bahsedilemez, tahmin edilemez durumda, bir şekilde tasarlanabilir.
 • Müşteri alışverişimizle müşteriye uygun fiyata satılmayan müşterimiz.
 • Bir talep, öneri ve talepler için yeterli kaynaktır.
 • İyiden gelen talepler, geri bildirimler ve değerlendirmeler için değerlendirmeler, iyileştirmeler için fırsatlar olarak değerlendiririz.
 

Horoz Şirketler Grubu, ISO 27701 Kişisel Veri Yönetim Standardına (KVYS) uyumlu bir sistem kurulmasını,işletilmesini, sürekli iyileştirilmesini ve ilgili standart çerçevesinde en iyi hizmeti vermeyi taahhüt eder.

 


Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ile birlikte diğer tüm yasal ve düzenleyici şartlar ve ilgili tarafların beklentilerine uyumun sağlanacağı taahhüt edilmekte olup, ilgili mevzuat uyarınca, Horoz Grup Şirketleri tarafından işlenen kişisel veriler hakkında kamuoyu ve ilgili taraflar bilgilendirilmiştir.

 


Horoz Şirketler Grubu Yönetimi kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya önem vermektedir ve bu doğrultuda, kişisel veri envanterini oluşturmuş, verileri yetkisiz erişim, zarar, kayıp ve ifşaya karşı korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemlerini almıştır.

 


Horoz Grup Şirketleri, kişisel verilerin gizliliği ve güvenliğine dair sorumluluk bilinciyle,
» Kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işlemeyi,
» Kişisel verileri doğru ve gerektiğinde güncel tutmayı,
» Kişisel verileri belirli, açık ve meşru amaçlar için işlemeyi,
» Kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işlemeyi,
» Kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmeyi ve saklama süresi sonunda verilerin uygun şekilde silinmesi veya bir gerçek kişinin tespitini önleyecek şekilde anonimleştirilmesini sağlamayı,
» Kişisel veri sahiplerini aydınlatma ve bilgilendirmeyi,
» Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanması için gerekli sistemi kurmayı,
» Kişisel verilerin işleme amacının gereklilikleri doğrultusunda üçüncü kişilere aktarılmasında ilgili mevzuata ve KVK kurulu düzenlemelerine uygun davranmayı,
» Kişisel veri sahiplerinin kendi kişisel verileri ile ilgili olarak, rızalarını geri çekme dahil, yasal haklarını kullanabilmelerini sağlamak üzere uygun tedbirleri almayı,
» Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ve korunmasına gerekli hassasiyeti göstermeyi temel ilkeleri olarak belirlemiştir.

 


Kişisel verilerin korunması amacıyla Horoz Grup Şirketleri birtakım teknik ve idari tedbirleri hayata geçirmektedir.

 


Bunlar; erişim ve yetki yönetim yapısı, ağ ve uygulama güvenliği, şifreleme yönetimi, yedekleme yönetimi, saldırı tespit ve önleme sistemleri, silme, yok etme veya anonim hale getirme yöntemleri ile veri işleyen taraflarla sözleşmeler olarak sayılabilir.
 

Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş. olarak, müşterilerimize en üst düzeyde hizmet sunmayı ve etkili iletişim kurmayı taahhüt ediyoruz. Müşteri iletişim merkezi politikamız, müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlamak, beklentilerini karşılamak ve onlarla etkileşimde mükemmelliği sağlamak için temel prensipleri belirler.

Prensiplerimiz;

1- Müşteri Memnuniyeti: Müşteri ihtiyaçlarını anlamak ve beklentileri karşılamak için öncelikli olarak çaba göstereceğiz. Müşterilerimizin memnuniyetini arttırmak ve sürdürmek için sürekli olarak çalışacağız.

2- Etkili İletişim: Müşteri taleplerini, şikayetlerini ve sorularını hızlı ve etkili bir şekilde ele alacağız. İletişim merkezi çalışanımızın, net ve anlaşılır bir şekilde iletişim kurma yeteneklerini geliştirmek için eğitim ve rehberlik sağlayacağız.

3- Profesyonellik: İletişim merkezi çalışanlarımız, her müşteri etkileşiminde profesyonel bir tutum sergileyecek ve şirket adına olumlu bir izlenim bırakacaktır. Çalışanlarımızın, bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek için fırsatlar sağlamaya çalışacağız.

4- Çözüm Odaklılık: Müşteri taleplerini anlayacak, sorunları etkili bir şekilde çözecek ve gerektiğinde ilgili departmanlara yönlendireceğiz. Her müşteri iletişimini bir çözüm fırsatı olarak göreceğiz.

5- Gizlilik ve Veri Koruma: Müşteri bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini korumak için gereken önlemleri alacağız. Veri koruma yasalarına ve şirket politikalarımıza uygun olarak müşteri verilerini işleyeceğiz.

6- Gelişim ve İyileştirme: İletişim merkezi süreçlerimizi düzenli olarak gözden geçirip iyileştirme fırsatları arayacağız.

Müşteri geri bildirimlerini kullanarak, hizmet kalitesini ve etkileşim deneyimini arttırmak için sürekli olarak çaba göstereceğiz.

 

Türkiye’nin lider, en eski ve köklü lojistik firması HOROZ LOJİSTİK, benimsediği sürdürülebilir iş süreçlerini sıfır atık yönetim felsefesiyle bütünleştirerek SIFIR ATIK YÖNETİM SİSTEMİ'ni kurmuştur. Bu kapsamda israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması ve atıkların ayrıştırılmasını sağlamış, proje sürecinde yürütülen çalışmaları da hassasiyetle gerçekleştirmiştir. Horoz Lojistik T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan lokasyonlar bazında başlattığı çalışmaları ile  ‘’SIFIR ATIK TEMEL SEVİYE BELGELERİ’ni almaya devam etmektedir.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WhatsApp