YÖNETİM SİSTEMLERİ

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 14001:2015
ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ 

Çevre Yönetim Sistemi kapsamına Horoz Grup Şirketlerinin tüm faaliyetleri dahildir.

HOROZ ŞİRKETLER GRUBU
ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

Ekipman, insan ve bilgi sistemlerine sürekli yatırımlar yaparak, çevresel unsurları kontrol altında tutmayı hedefleriz. Yaşanılabilir bir Dünya için çevre ile dost uygulamalar sürdürmeyi taahhüt ederiz. Faaliyetlerimizin çevresel etkilerini önemser ve ISO 14001 Standardını referans alarak 'sürdürülebilir çevre için gönüllü' olarak çalışırız.

Horoz Şirketler Grubu bu politika ile Çevre Yönetim Sistemi kapsamında;

  • Lojistik ve depolama faaliyetlerimiz kaynaklı; havaya, suya ve toprağa verdiğimiz çevre etkilerini kontrol altında tutmayı, bu etkileri azaltarak sürekli geliştirmeyi,
     
  • Atıklarımızı öncelikli olarak kaynağında azaltarak ve ayrıştırarak mümkün olmadığı durumda ise geri dönüşüme kazandırarak bertaraf etmeyi,
     
  • Faaliyetlerimizi ulusal ve uluslararası yasa ve standartlara uygun olarak gerçekleştirmeyi,
     
  • Çevre Yönetim Sistemi ile ilgili tüm uygulamaları çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler ve sosyal paydaşlar ile paylaşmayı

Taahhüt etmektedir.

ÇEVRE PERFORMANS BİLGİLERİ

PERFORMANS ALANI PERFORMANS PARAMETESİ PERFORMANS KRİTERİ PERFORMANS SONUCU
ÇEVRESEL ÇEVRE KAZASI OLMAMASI 0 0
DEPO SÜRECİNDE TEKRAR KULLANIM
İÇİN UYGUN KOLİLERİN
AYRILMASI-MÜŞTERİ İŞBİRLİĞİ
25% 36%
YASAL ÇED GÖRÜŞÜ MUAFİYET YAZISI ALINMASI 100%

100%
26.04.2021 TARİHLİ YAZI MEVCUT

KAPASİTE RAPORU MUAF YAZISI ALINMASI 100% 100%
16.12.2020 TARİHLİ YAZI MEVCUT
ÇEVRE İZNİ KAPSAM DIŞI YAZISI ALINMASI 100% 100%
20.09.2021 TARİHLİ YAZI MEVCUT
DOKÜMANTASYON ISO 140001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
SERTİFİKASI ALINMASI
100% 100%