YÖNETİM SİSTEMLERİ

ÇEVRE VE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 14001:2015
ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ 

Çevre Yönetim Sistemi kapsamına Horoz Grup Şirketlerinin tüm faaliyetleri dahildir.

HOROZ ŞİRKETLER GRUBU
ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

Ekipman, insan ve bilgi sistemlerine sürekli yatırımlar yaparak, çevresel unsurları kontrol altında tutmayı hedefleriz. Yaşanılabilir bir Dünya için çevre ile dost uygulamalar sürdürmeyi taahhüt ederiz. Faaliyetlerimizin çevresel etkilerini önemser ve ISO 14001 Standardını referans alarak 'sürdürülebilir çevre için gönüllü' olarak çalışırız.

Horoz Şirketler Grubu bu politika ile Çevre Yönetim Sistemi kapsamında;

  • Lojistik ve depolama faaliyetlerimiz kaynaklı; havaya, suya ve toprağa verdiğimiz çevre etkilerini kontrol altında tutmayı, bu etkileri azaltarak sürekli geliştirmeyi,
     
  • Atıklarımızı öncelikli olarak kaynağında azaltarak ve ayrıştırarak mümkün olmadığı durumda ise geri dönüşüme kazandırarak bertaraf etmeyi,
     
  • Faaliyetlerimizi ulusal ve uluslararası yasa ve standartlara uygun olarak gerçekleştirmeyi,
     
  • Çevre Yönetim Sistemi ile ilgili tüm uygulamaları çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler ve sosyal paydaşlar ile paylaşmayı

Taahhüt etmektedir.