Detay

Yurtiçi Lojistik Faaliyetlerinin İşletmeler İçin Önemi

← Geri
Yurtiçi Lojistik Faaliyetlerinin İşletmeler İçin Önemi

En verimli pazar alanlarından biri olan Lojistik; kavram olarak ürünlerin çıkış noktasından itibaren tüketim noktasına varana kadar olan dağıtım akışının verimli bir şekilde sağlanmasını ifade eder. Günümüz koşullarında müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için bu akışı kontrol etmek, ürünlerin depolamasını planlamak ve kontrolünü sağlamak tedarik zinciri yönetiminin önemli bir parçası haline gelmiştir.

En verimli pazar alanlarından biri olan Lojistik; kavram olarak ürünlerin çıkış noktasından itibaren tüketim noktasına varana kadar olan dağıtım akışının verimli bir şekilde sağlanmasını ifade eder. Günümüz koşullarında müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için bu akışı kontrol etmek, ürünlerin depolamasını planlamak ve kontrolünü sağlamak tedarik zinciri yönetiminin önemli bir parçası haline gelmiştir.  Lojistiğin aynı zamanda pazardaki şirketlerin durumunu iyileştirmede etkisi vardır. Bu durum; pazardaki paylar da artış anlamına gelir. Yurtiçi lojistik faaliyetleri temel amacının maliyetleri azaltmak ve karları arttırmanın ötesine geçebilmek olduğu söylenebilir. Dolayısıyla iyi bir lojistik yönetim faaliyeti kar kaybını önler ve maliyeti artırır. Bu yönüyle şirketlerin önlerini açarak işletmelerin pazar sahasında kendine yer edinebilmesine olanak tanır.

Dağıtım lojistiğinin temel mantığı ürünlerin nakledilmesi sırasında minimum maliyet oluşturarak ilgili bütün hizmetleri en kısa sürede teslim edilmesini sağlamaktır. Satıcı pazarından alıcı pazarına olan geçiş sürecinde lojistik faaliyetlerinden biri olan bu dağıtım süreci beraberinde rekabet ortamını da getirir. Çünkü yurtiçi lojistik faaliyetleri sektör olarak küreselleşme olgusundan en çok etkilenen işkollarının başında gelmektedir. Yoğunlaşan rekabet ortamı ve kurallardaki değişiklikler, çalışma yöntemlerinin ve dağıtım kanallarının farklılaşması ve elektronik ticaretin hızla ilerlemesi özellikle yurtiçi lojistik faaliyetleri alanında geleneksel yaklaşımların yetersiz olduğunu gözle görülür biçimde fark ettirir.

Elektronik, tekstil ve hızlı tüketim ürünleri gibi sektörlerdeki firmalar, ürün yenileme sürelerini kısalttıkça, yurtiçi lojistik faaliyetleri kendi hızları ve bakış açılarıyla paralel şekilde çalışabilecek iş ortakları bulmanın arayışına girer. Yurtiçi lojistik faaliyetleri içerisinde oluşan bu yeni koşulların doğasını iyi anlamak ve bu koşullara uygun doğru adımları atma kabiliyeti ise, lojistik faaliyetlerinde başarının kalıcılık ölçütünü belirlemektedir. Lojistik faaliyetler, şirketin departmanları arasında hızlı bir şekilde veri aktarımına ve tedarikçileri ile koordine etmeye yardımcı olmalıdır. Bunun için; şirket kaynakları ile tanışılabilir, üretim operasyonları planlanabilir, toptancılar arasında koordinasyon ve ürünlerin promosyonları hakkında bilgi alınabilir.

Depolama Faaliyetlerinin Önemi
Yükleme ve boşaltma gibi süreçleri içeren depolama, lojistik yönetimi faaliyetleri açısından çeşitli envanterlerin kabulü ve bunların dağıtımını da içinde barındıran bir süreçtir. Bununla birlikte dağıtım alanına yapılan yatırımlar tedarikçi konumunda bulunan şirket açısından alınan ürünün yatırımından daha fazladır. 

» Verimlilik Açısından Fayda Sağlar:
Şirket türleri; artan müşteri taleplerine ayak uydurabilmek ve sahada rakiplerini geride bırakmak için bulunduğu yurtiçi lojistik faaliyetleri uygulamalarına giderek önem vermiştir.

Bir işletmenin tedarik zinciri halkasında görünürlüğünü arttırmak aynı zamanda üretim verimliliğini de arttırabileceğinden, işletme yönetimi ve oluşabilecek aksamaların önüne geçebilmek için lojistik yönetim sisteminden, o işletmeye giren ve çıkan ürünlerin verileri analiz edilebilir. İzlenen hareketlerin kullanılması şirket türlerinin verimliliğini de arttıracaktır.

» Teslimatların Sorunsuz Yapılmasını Sağlar:
Ürünleri doğru yere zamanında teslim etmenin anahtarı lojistik yönetiminden geçmektedir. Başarılı bir şekilde teslim sağlamak için profesyonel bir biçimde organize edilmiş tüm lojistik faaliyetleri; deneyimli ve uzman bir ekip seçilerek müşterilere hızlı ve güvenilir bir imaj çizerek nakliye, depolama ve teslimatı sağlamaya yardımcı olur.

» Başarılı Bir Tedarik Zincirinin Anahtarıdır:
Yurtiçi lojistik faaliyetleri; ürünlerin sevkiyatından depolanmasına ve teslimatına kadar olan sürecin satış ve kar oranını arttırmak için önemli bir unsurdur. Güvenilir bir lojistik hizmeti şirketlerin kamuoyundaki imajını korur ve değerini arttırır.

» Kaliteli Müşteri Memnuniyeti Sağlar:
Memnun müşteri profili şirketlerin gerçek başarısını ortaya koyması açısından büyük önem taşır. İyi bir lojistik yönetimi; artan rekabet ortamından sıyrılarak müşterilerinin taleplerini karşılamak için üstün hizmet sağlamaya yardımcı stratejiler geliştirir. Bu stratejilerini güvenilir bir şekilde gerçekleştirdiği takdirde işletmeler bunun karşılığını tekrar tekrar verilecek olan siparişler olarak alır. 

Yurtiçi lojistik faaliyetleri için profesyonel desteği Horoz Lojistik ile edinebilirsiniz.