YÖNETİM SİSTEMLERİ

YÖNETİM SİSTEMLERİ-ISO 9001:2008

Lojistik Grup Şirketlerimiz, Horoz Lojistik  ve Kargo Hizmetleri A.Ş. ve Horoz Bolloré Logistics Taşımacılık A.Ş. (ISO 9001:2008) Yönetim Sistemleri ve sertifikasına sahiptir. Tüm hizmetlerimizde ‘müşteri odaklılık, liderlik, çalışanların katılımı, süreç yaklaşımı, sistem yaklaşımı, sürekli iyileştirme ve verilere dayalı karar verme kalite temel prensiplerini benimseriz. Bu prensipler kalite yönetim sistemi politikamızın temellerini oluşturur.

 

 

 

KALİTE POLİTİKASI

  • ·   Müşterilerimizin ihtiyaçlarını zamanında tespit ve analiz ederek, güvenilir ve sürekli hizmet vermek,

  • ·   Sağladığımız ürün ve hizmetlerde; müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutarak, kaynakların etkin kullanımı ile zamanında teslimat yapmak ve sürekli iyileştirmeyi amaçlayan bir kalite yönetim sistemi oluşturmak,

  • ·   Kurumumuzda katılımcı ve çoğulcu yönetim anlayışının oluşmasını sağlamak ve bu amaçla tüm proseslerimizde liderliği ve çalışan katılımını teşvik etmek,

  • ·   Etkin insan kaynakları yönetimi ile çalışanlarımızın farkındalık ve bilgi düzeylerini artırarak, sürekli gelişen ve öğrenen bir organizasyon oluşturmak,

  • ·   Firma imajının müşteriye ulaşan her aşamada korunmasını tüm çalışanlarımızın ortak sorumluluğu haline getirmek,

  • ·   Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek tedarikçi ve müşterilerimize hızlı ve etkin çözümler üretmek,

  • ·   Sektördeki öncü kuruluşlardan biri olarak niteliğimizi devam ettirebilmek için yenilikleri tüm süreçlerimize uyarlamak,  

  • ·   “Risk Temelli Düşünce” ve “Süreç Yaklaşımı” felsefesini organizasyon içerisinde teşvik etmek ve sürdürülebilirliğini sağlayarak, tüm faaliyetlerimizde kalite yönetim sistemini etkin bir şekilde devam ettirmektir.

 

BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ-ISO 27001:2013

 

Grup şirketlerimiz sahip olduğu her türlü bilginin kurumsal hafızamızı oluşturan önemli ve kritik varlıklar olduğunun ve bu nedenle özenle korunması gerektiğinin farkındadır. Bilgi varlıklarının güvenliğine büyük önem veren şirketimiz, sahip olduğu ISO 9001 kalite yönetim sistemi standardına ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini entegre etmiştir.

ISO 27001, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (Information Security Management System) bilgi varlıklarımızın gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliklerinin korunmasını ve müşterilerimize güven vermemize yardımcı olur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilgi güvenliğine büyük önem veren grubumuzun temel ilkeleri;

·      Lojistik sektöründe, sürekli gelişme ve iyileşmeyi sağlamaya yönelik, yasal ve düzenleyici gereksinimleri ve müşteri sözleşmelerine ilişkin güvenlik yükümlülüklerini dikkate alarak hizmet sağlamak,

·      Risk değerlendirmesi ve risk yönetimi esaslı sürdürülebilir bir bilgi güvenliği sistemi uygulamak,

·      Bilgi varlıklarının bütünlük, gizlilik ve erişilebilirlerinin sağlanması ve sistemin geliştirilerek sürdürülmesi,

·      Müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, çalışanlarımız ve  diğer paydaşlarımızla Bilgi Güvenliği yükümlülüklerini dikkate alarak iş yapmaktır.

Bilgi Güvenliği Yönetim sistemi kapsamında ‘Horoz Etik İlkeleri’ belirlenmiş olup, tüm çalışanlarımız etik davranmak sorumluluğu ve bilinci içindedir. Bu yaklaşımla sistemin devamlılığına ve gelişimine katkı sağlamaktadır.

İş Güvenliği

Sağlık, emniyet ve çevre öncelikli değerlerimiz olup, tüm süreçlerimizin temel taşları olarak görürüz.  

·         İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerimizi sürekli iyileştirme yaklaşımı çerçevesinde planlar ve  OHSAS 18001 standardını referans alarak yürütürüz.  

·         Faaliyetlerimizin çevresel etkilerini önemser ve ISO 14001 Standardını referans alarak ‘sürdürülebilir çevre için gönüllü’ olarak çalışırız.

·         Sağlık Emniyet ve Çevre ile ilgili sorumlulukları ve etik kuralları her kademedeki çalışanlarımızla paylaşırız. Tüm çalışanlarımız SEÇ ile ilgili sorumlulukların bilincindedir.

·         Teknolojik gelişmeleri ve yeni metodları iş süreçlerimize adapte ederken, SEÇ ile ilgili mevzuatlar ve emniyet kurallarını uygularız.

·         Çalışanlarımızın sağlıklı ve güvenli ortamda çalışması önceliğimizdir. Tedarikçilerimiz ve diğer paydaşlarımızla bu konuda iş birliği yapar ve sinerji yaratırız.

·         SEÇ ile ilgili performansımızı sürekli izler, süreçlerimizin verimliliğini ve etkinliğini  sağlık, emniyet ve çevre eksenlerindeki iyileştirmelerle destekleriz.

 

 

ÇEVRE POLİTİKASI

Ekipman, insan ve bilgi sistemlerine sürekli yatırımlar yaparak, çevresel unsurları kontrol altında tutmayı hedefleriz. Yaşanılabilir bir Dünya için çevre ile dost uygulamalar sürdürmeyi taahhüt ederiz. Faaliyetlerimizin çevresel etkilerini önemser ve ISO 14001 Standardını referans alarak 'sürdürülebilir çevre için gönüllü' olarak çalışırız.

Bu kapsamda hedeflerimiz;

·       Kirliliği mümkünse kaynağında önlemeye çalışmak

·       Kirlilik oluşuyorsa tekrar kullanım veya geri kazanım imkanlarını uygulamaya çalışmak

·       Çevre ile ilgili yasal düzenlemelere uymak

      ·      Çevre koruma uygulamalarını tüm çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler ve sosyal paydaşlar ile paylaşmaktır.

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

·         Bilgi Güvenliği yönetim sistemine yönelik yasal ve düzenleyici gereksinimlere uygun olarak lojistik faaliyetlerimizi yürütmek,

·         Bilgi varlıklarımızın gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik boyutları doğrultusunda risk yaklaşımı kullanarak güvenliğini sağlamak,

·         Tedarikçilerimize, çalışanlarımıza ve müşterilerimize bilgi güvenliğinin önemini ileterek, düzenli eğitimler gerçekleştirerek                         bilgi varlıklarının değerini korumak,

·         Bilgi güvenliği yönetim sistemini gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda sürdürmek, geliştirmek ve iyileştirmektir.