İNSAN KAYNAKLARI

PERFORMANS YÖNETİM SÜRECİ

 

Horoz Grup Şirketlerinde Hedef ve Yetkinliklere dayalı Performans Yönetim Sistemi uygulanır. Uygulanan sistem ile tüm çalışanların performansı yıllık olarak sayısal veriler ışığında ölçülür, değerlendirilir ve izlenir.

Performans Yönetimi kurumun ve çalışanın performansının sürekli geliştirilmesine yönelik kurgulanmıştır. Sistemin amacı kurum hedefleriyle, çalışanların kişisel hedeflerini bütünleştirerek, kişisel başarının desteklenmesi ve kurum başarısının artırılması yönündedir.

Performans Yönetim Sisteminde kurum hedeflerine ulaşılırken tüm çalışanların katkısı adil, sistematik, katılımcı ve ölçülebilir bir metotla değerlendirilir.

Elde edilen sonuçlar çalışanlarımızın eğitim ve gelişim, kariyer yönetimi, ücret yönetimi ve ödül yönetimi değerlendirme süreçleri için önemli girdiler sağlar.