İNSAN KAYNAKLARI

KARİYER YÖNETİMİ SÜRECİ

 

Horoz Grup Şirketlerinde Kariyer Yönetimi ile nitelikli insan gücünü bünyemize çekmek ve tutmak, çalışanların kariyer gelişimini sağlayarak, büyüyen organizasyonumuzda ihtiyaçları şirket içerisinden karşılamak ve verimliliği artırmak amaçlanmaktadır.

Horoz Grup Şirketlerinde çalışanın Kariyer yönetimi, sahip olduğu bilgi, yetenek, beceri ve yeterlilikleri izlenerek ve sürekli eğitim gelişim olanakları ile desteklenerek planlanır ve sağlanır.

 

Kariyer ilerlemesinde izleme ve değerleme kriterleri;

• Organizasyondaki çalışma yılı ve deneyim alanı,

• Eğitim seviyesi ve eğitim alanı, 

• Çalışanın Performans Yönetim Sistemindeki son iki yıllık performans sınıfı,

• Mevcut işlerin hızına etkisi,

• Faaliyetin performansına ve iş yüküne etkisi,

• Varsa kâra olan etkisi,

• İlgili pozisyonun / birimin işleyişine etkisi,

• Diğer birimlerin işleyişine etkisi, 

• Müşteriye, çalışanlara ve paydaşlara etkisi,  

• Horoz Grubu stratejileri, kurum kültürü, değer, vizyon ve misyonuna uygunluğuna,

Sahip olmasıdır.