HABERLER

Haber

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE DEPOCULUK SAHA PERSONELLERİ İLE EĞİTİMLERE BAŞLADIK

 

2018 YILI HOROZ AKADEMİ EĞİTİM TAKVİMİNDE, “KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ” KATEGORİSİNDE ÇALIŞANLARA; İLETİŞİM- EMPATİ, ZOR MÜŞTERİLER İLE BAŞA ÇIKMA, ZAMANI VERİMLİ YÖNETME VE EKİP YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ VERİLMEYE BAŞLANDI.

Kişilerin duygusal farkındalığı, duygularını yönetebilme ve sağlıklı ilişkiler kurabilme becerileri, gelişmiş bir duygusal zekâya sahip olmaları, işyerlerinde başarının anahtarı olabiliyor. Bu minvalden yola çıkıldığında duygusal zekâsını kullanabilen, başka bir deyişle, kendi duygularını tanıyan ve yönetebilen, başkalarının duygularına, istek ve ihtiyaçlarına duyarlı olan yöneticiler ve çalışanlar işyerlerinde güvene dayalı ilişkiler kurabiliyor; kendilerini, birlikte çalıştıkları kişileri ve aynı zamanda ilişkide oldukları müşterileri de anlayarak, zor şartlar altında dahi, olumlu bakış açılarını koruyabiliyorlar. Bu becerilerle donatılmış çalışanlar, bulundukları organizasyonların başarısına önemli katkılar sağlıyor. Geçtiğimiz iki yıl boyunca Kişisel Gelişim Eğitimleri kategorisinde yer alan, yönetmen ve direktör kadrolarımızı hedef aldığımız “Liderlik ve Yönetici Geliştirme Programları” düzenledik. Programlardaki temel yaklaşımımız “kendini tanıma, ekibini tanıma, müşterilerini tanıma ve duygusal zeka ve duygusal zekanın nasıl kullanılması gerektiği” üzerine kuruluydu. Yine, bu eğitimlerden yola çıkarak, 2018 yılı akademi takvimini oluşturma sürecinde, organizasyonun benzer bakış açısını kazanabilmesi, bütünsellik oluşturması amacı ile birbirlerini anlayabilen, empati kurabilen, müşterileri ile sağlıklı diyaloglar içerisinde olan ekiplerin öneminin farkında olarak, iletişim eğitimlerini bu defa orta ve alt kademelerdeki çalışanlarımıza yönelik tasarladık ve organize etmeye başladık. Hedef kitlelerimizi belirlerken İnsan Kaynakları Müdürlüğü olarak Faaliyet Yöneticileri ile birlikte çalıştık. Program doğrultusunda yolumuza ilk olarak Çağrı Merkezi personellerine yönelik iletişim eğitimleri ile başladık. Devamında, Müşteri İlişkileri ve Depo Operasyon Saha çalışanlarımızı dahil ettiğimiz eğitim programlarını organize etmeyi sürdürüyoruz. 2018 yılı Horoz Akademi EğitimTakvimimizde, “Kişisel Gelişim Eğitimleri” kategorisinde, yukarıda belirttiğimiz hedef kitlelerimize yönelik;

• İletişim - Empati

• Zor Müşteriler ile Başa Çıkabilme

• Zamanı Verimli Yönetme ve

• Ekip Yönetimi eğitimlerini planladık.

Yılın ilk çeyreğinde ilgili gruplardan; Çağrı merkezi çalışanlarımızdan 21’ine İletişim Empati,

Müşteri İlişkileri çalışanlarımızdan 20’sine İletişim Empati Depo Operasyon Saha çalışanlarımızdan da

30’una İletişim Empati eğitimlerini verdik. 2018 yılını tamamlandığımızda “Kişisel Gelişim Eğitimleri” kategorisinde yaklaşık 300 çalışanımıza, toplam 3 bin 200 saat eğitim vermiş olacağız.

 TÜM HABERLER