YÖNETİM SİSTEMLERİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 45001:2018
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

Sağlık ve emniyet öncelikli değerlerimiz olup, tüm süreçlerimizin temel taşları olarak görürüz.
İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerimizi sürekli iyileştirme yaklaşımı çerçevesinde planlar ve ISO 45001:2018 standardını referans alarak yürütürüz.
Sağlık ve Emniyet ile ilgili sorumlulukları ve etik kuralları her kademedeki çalışanlarımızla paylaşırız. Tüm çalışanlarımız ilgili sorumlulukların bilincindedir.
Teknolojik gelişmeleri ve yeni metotları iş süreçlerimize adapte ederken, ilgili mevzuatlar ve emniyet kurallarını uygularız.
Çalışanlarımızın sağlıklı ve güvenli ortamda çalışması önceliğimizdir. Tedarikçilerimiz ve diğer paydaşlarımızla bu konuda iş birliği yapar ve sinerji yaratırız.
Sağlık ve emniyet ile ilgili performansımızı sürekli izler, süreçlerimizin verimliliğini ve etkinliğini iyileştirmelerle destekleriz.

HOROZ ŞİRKETLER GRUBU
İŞ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Lojistik hizmetler alanında iki büyük şirketiyle geniş bir ağda faaliyet gösteren Horoz Şirketler Grubu iş sağlığı ve güvenliği yönünden üst yönetim dahil olmak üzere tüm çalışanlarında gereken bilincin oluşturulması amacı ile iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemeye yönelik gerekli tüm kaynakları sağlayarak hareket etmeyi hedeflemektedir.

Horoz Şirketler Grubu bu politika ile İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında;
 

Şirketin amacına, büyüklüğüne, bağlamına ve İSG risk-fırsatlarına uygun olarak güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları sağlamayı,

İSG hedeflerini politika çerçevesinde belirleyerek bu hedeflere ulaşmak için gerekli faaliyetleri gerçekleştirmeyi ve periyodik olarak izlemeyi,

İSG ile ilgili tüm yasal şartları ve diğer yükümlülükleri takip etmeyi ve yerine getirmeyi,

Salgın hastalıklara (Örn: Covid-19 vb.) karşı yeni ortaya çıkan durumlarda iş sürekliliğine ve iş güvenliğine en iyi şekilde uyum sağlamayı,

İş Sağlığı ve Güvenliği ‘’Risk Analiz’’lerinin tüm faaliyetlerinde yapılmasını sağlayarak, tehlikeleri ortadan kaldırmayı ve/veya azaltmayı,

İSG yönetim sisteminin sürekli iyileştirme ve geliştirilmesini sağlamak amacıyla performansını izlemeyi, ölçmeyi ve değerlendirmeyi,

Tüm faaliyetlerindeki çalışanlarının uygulamalarıyla ve katılımıyla sürdürülebilir bir İSG Yönetim Sistemi sağlayacağını,Taahhüt etmektedir.

ISO 45001:2018 SERTİFİKALARI