YÖNETİM SİSTEMLERİ

BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 27001:2013
BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

Grup şirketlerimiz sahip olduğu her türlü bilginin kurumsal hafızamızı oluşturan önemli ve kritik varlıklar olduğunun ve bu nedenle özenle korunması gerektiğinin farkındadır. Bilgi varlıklarının güvenliğine büyük önem veren şirketimiz, sahip olduğu ISO 9001 kalite yönetim sistemi standardına ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini entegre etmiştir.
ISO 27001, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (Information Security Management System) bilgi varlıklarımızın gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliklerinin korunmasını ve müşterilerimize güven vermemize yardımcı olur.

HOROZ ŞİRKETLER GRUBU
BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Horoz Şirketler Grubu Yönetimi, bilgi güvenliğine üst düzeyde önem verir. Amaçları aşağıda belirtilen Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini (BGYS) kurmayı, işletmeyi, sürdürmeyi ve sürekli iyileştirmeyi taahhüt eder.

Lojistik faaliyetlerimizi yürütmek için tabi olduğumuz ulusal veya uluslararası düzenlemelerden, yasal gerekliliklerden, iç ve dış paydaşlarla yapılan anlaşmalardan doğan bilgi güvenliği yükümlülüklerini karşılamak,

Faaliyetlerimizde gerekli olan her türlü bilginin erişilebilirliğini, bütünlüğünü ve gizliliğini sağlayarak, bilgiyi güvence altına almak,Kurum çalışanlarının bilgi ve yetkinliklerini arttırarak tüm çalışanların bilgi güvenliğine katkıda bulunmasını sağlamak,

Çalışanları, müşterileri ve üçüncü tarafları bilgi güvenliği konusunda bilinçlendirerek kendilerine ve paydaşlarına ait bilgilerin korunmasını sağlamak,

Kurumumuzun temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin en az kesinti ile devam etmesini sağlayarak, süreçlerimizin iş sürekliliğine yönelik riskleri ve fırsatları yönetmek,

Bilgi varlıklarının güvenliği için uygun fiziksel ve elektronik ortamları yaratmak ve güvenlik ihlalleri olduğunda kayıt altına alarak, ihlallerin zamanında tespiti, müdahale edilmesi ile ortadan kaldırılmasını sağlamak.
 

Tüm kurum çalışanları ve tedarikçileri, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi politika, prosedür ve kontrollerine uygun hareket etmekle ve kendileri için tanımlanmış sorumlulukları yerine getirmekle yükümlüdür.

Üst yönetim, değişen şartlara uyum sağlamak üzere BGYS politikasını güncelleyerek, bu politikanın şirket içinde tüm seviyelerde bilinmesini, anlaşılmasını, eksiksiz uygulanmasını ve bütün çalışanlarının bu politikayla uyumlu olmasını sağlamakla yükümlüdür.

ISO 27001:2013 SERTİFİKALARI