İNSAN KAYNAKLARI

SEÇME YERLEŞTİRME SÜRECİ

 

Horoz Grup şirketlerinde Seçme Yerleştirme Organizasyonu, Kurum kültürüne uyum sağlayarak katma değer yaratacak, alanında uzman, eğitim düzeyi yüksek, yeniliğe ve değişime açık, dinamik, kendisini ve işini geliştirme amacında olan, bireysellikten çok takım ruhunu önemseyen adaylara ulaşabilmeyi amaçlar.

Seçme Yerleştirme sürecinde Kariyer portalları, yazılı basın ilanları, onaylı danışmanlık firmaları, İŞKUR ve kurum içi duyurular kaynak olarak kullanır.

Amacımız, boş kadrolara söz konusu iş ve pozisyonlar için gerekli olan bilgi, beceri, nitelik ve yetkinliklere sahip adayları yerleştirmektir.

İşe alım esnasında ve kurum içinde, çalışanlar arasında dil, din, ırk, cinsiyet, fiziksel engel gibi nedenlerle ayrımcılık yapılması kabul edilemez.

İşe alımlarda İlgili pozisyon için tanımlanan nitelik ve yetkinliklere göre kişilik envanteri, dikkat algı testleri, yabancı dil sınavı ve yetkinlik bazlı mülakat uygulanır.