KURUMSAL

MİSYON & VİZYON

Misyon

Sahip olduğumuz hizmet entegrasyonu, ürün çeşitliliği ve ulaşım ağı ile  müşterilerimize  üst düzey kalitede ve hızda hizmet sağlamak, sosyal çevremize duyarlı ve saygılı olmak, çalışanlarımızın üyesi olmaktan gurur duyduğu bir kurum olmak.

Vizyon

Lojistik hizmet üreten global sistem içerisinde, öncelikle tercih edilen kurum olmak.

Şirket Değerleri

İnsana Değer Veren; karşılıklı açık iletişim ve güvene dayalı samimi bir aile ortamı yaratan, çalışanlarının, müşterilerinin ve tüm paydaşlarının sınırlarına özen gösteren, saygıyla yaklaşan, bireysel ve toplumsal değerlere önem veren, farklılıkları benimseyen,

360 derece Etik; temelinde adalet ve hakkaniyet esasıyla iş yapma şeklini benimsemiş ve bu anlayışla iç ve dış müşterilere hizmet sağlayan,

Sürekli Gelişim; organizasyonel gelişim kadar bireysel gelişime de önem veren, çalışanlarının sürekli kendini geliştirmesine olanak tanıyan bir çalışma ortamı yaratan; iş yapış şekillerinin sürekli gelişip, değişmesine yönelik eğitimlerle yeni deneyimlere fırsat tanıyan; akıllı, öğrenen organizasyon modeli,

Yenilikçi ve Teknoloji Odaklı; orijinal fikirlerin önemini kavramış, fark yaratan bireysel katkıyı önemseyen, bilişim teknolojilerini iş yapı şekillerinin ayrılmaz bir parçası olarak benimsemiş güncel ve ilerici bakış açısıyla optimum faydaya odaklı hizmet anlayışıyla hareket eden,

Çevreye Duyarlı; çevreye duyarlı sistemleri iş yapış şekillerimize adapte ederek ekolojik dengelerin sürdürülebilirliğine katkıda bulunan.