YÖNETİM SİSTEMLERİ

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 9001:2015
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Kalite Yönetim Sistemimizin temel ilkeleri; müşteri odaklılık, liderlik, çalışanların katılımı, süreç yaklaşımı, sürekli iyileştirme ve verilere dayalı karar vermedir.

HOROZ ŞİRKETLER GRUBU
KALİTE POLİTİKASI

Müşterilerimizin ihtiyaçlarını zamanında tespit ve analiz ederek, güvenilir ve sürekli hizmet vermek,

Sağladığımız ürün ve hizmetlerde; müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutarak, kaynakların etkin kullanımı ile zamanında teslimat yapmak ve sürekli iyileştirmeyi amaçlayan bir kalite yönetim sistemi oluşturmak,

Kurumumuzda katılımcı ve çoğulcu yönetim anlayışının oluşmasını sağlamak ve bu amaçla tüm proseslerimizde liderliği ve çalışan katılımını teşvik etmek,

Etkin insan kaynakları yönetimi ile çalışanlarımızın farkındalık ve bilgi düzeylerini artırarak, sürekli gelişen ve öğrenen bir organizasyon oluşturmak,

Firma imajının müşteriye ulaşan her aşamada korunmasını tüm çalışanlarımızın ortak sorumluluğu haline getirmek,

Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek tedarikçi ve müşterilerimize hızlı ve etkin çözümler üretmek,

Sektördeki öncü kuruluşlardan biri olarak niteliğimizi devam ettirebilmek için yasal gereklilikleri yerine getirerek, yenilikleri tüm süreçlerimize uyarlamak,

“Risk Temelli Düşünce” ve “Süreç Yaklaşımı” felsefesini organizasyon içerisinde teşvik etmek ve sürdürülebilirliğini sağlayarak, tüm faaliyetlerimizde kalite yönetim sistemini etkin bir şekilde devam ettirmektir.

ISO 9001:2015 SERTİFİKALARI