HABERLER

Haber

HOROZ LOJİSTİK KİŞİSEL VERİLERİNIZI KORUYOR

 

2016 YILINDA RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU'NUN ARDINDAN TÜM KAMU VE ÖZEL KURUMLAR GİBİ HOROZ LOJİSTİK DE, FİRMADA İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİ DÜZENLEYİP KANUNA UYUMLU HALE GETİRMEK ADINA ÇALIŞMALARA BAŞLADI.

Günümüzde gerek devlet kurumları gerekse özel kuruluşlar, her gün binlerce kişiye ilişkin çeşitli bilgilere ulaşarak bu verileri işliyor. Elde edilen bilgiler, bilişim teknolojileri yolu ile veya birincil kişiler tarafından talep edildiğinde, üçüncü şahıslara kolaylıkla aktarılabiliyor. Söz konusu verilerin kolaylıkla

aktarılabilmesi, kişisel verilerin korunması ihtiyacını da beraberinde getiriyor. Dünyada 1970’li yıllardan bu yana, ulusal ve uluslararası düzenlemeler yoluyla kişisel verilerin korunmasına yönelik bir takım çalışmalar yürütülüyor. Türkiye’de ise bu alandaki düzenleme, “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ile birlikte 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte tüm kamu ve özel kurumlar süreçlerini kanuna uyumlu hale getirmek adına çalışmalarına başladı.

 

KİŞİSEL VERİ NEDİR?

Kanunda kişisel veri; “Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” şeklinde tanımlanıyor. Bu bilgiler; ad-soyad, belli bir kimsenin kimliği, etnik kökeni, fiziksel özellikleri, eğitimi, sağlık durumu, cinsel yaşamı, aile hayatı, başkaları ile yaptığı haberleşmeler, ikamet adresi, kredi kartı, banka hesap numarası, kişisel düşünce ve inançları, dernek ve sendika üyelikleri, şahsi telefon numarası ve alışveriş alışkanlıkları şeklinde sıralanıyor. İşyeri müşterilerinin ise; adı, soyadı, doğum tarihi ve doğum yeri, telefon numarası, IP adresi, e-posta adresi, fatura bilgileri, banka dekontları, adres bilgileri ve nüfus cüzdanı fotokopisi konularını kapsıyor.

Bu kapsamda; üst yönetimin desteğini de alan İnsan Kaynakları departmanı, konunun uzmanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Hukuku Danışmanı Lütfi İnciroğlu’nun katkılarıyla firmada işlenen kişisel verilerin işlenme şartlarını, verilerin güvenliğinin sağlanmasını, işlenen verilerin saklama sürelerini, yok edilmesini, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini ve uyacakları usul ve esasları düzenleyerek, kanuna uyumlu hale getirmek için çalışmalara başladı.

Kanun ile ilgili olabilecek yönetmelik, prosedür ve sözleşmeleri gözden geçiren İnsan Kaynakları departmanı; ‘KVKK Prosedür’, ‘KVKK Politika’, ‘KVKK Personel Sözleşmeleri’ ve ‘KVKK Müşteri Sözleşmeleri’ni yazdı. Yönetici düzeyindeki çalışanlara yönelik gerçekleştirilen ‘Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Eğitimleri’nde ise işlenen verilerin saklama sürelerinin belirlenmesi ve saklama süresi dolan verilerin imhasının gerekliliği konusunda bilgilendirme yapıldı. Horoz Lojistik, bir takım düzenlemeler ile Kanuna uyum sürecini 2018 yılı içerisinde tamamlamayı hedefliyor.

 TÜM HABERLER